Warmtebeeld­metingen

Zijn er comfortklachten?

Het kan zijn dat de eindgebruiker en/of uw personeel klaagt over de behaaglijkheid van het comfort en binnenklimaat. Om de oorzaken hiervan te achterhalen en te verhelpen is het zeker zinvol om een warmtebeeld meting uit te laten voeren, ook bekend als thermografisch onderzoek.

Nadat de warmtebeeld metingen zijn uitgevoerd kunnen de foto’s worden geanalyseerd en kunnen de oorzaken van de klachten worden opgespoord. Veel voorkomende oorzaken zijn:

Vloerverwarmingsinstallatie:

Klimaatplafond:

Tevens kunnen met warmtebeeld meting aangetoond worden of er lekkages zijn bij buitengevels welke hinderlijke tochtklachten kunnen veroorzaken. De mate van kierdichting is dan ook zichtbaar.

Onderstaand enkele voorbeelden van onze warmtebeeld metingen: