Project­begeleiding

Worden plannings­doelstellingen behaald?

Projectbegeleiding is een belangrijk aspect en van essentieel belang tijdens de uitvoeringsfase. ClimateCom4 heeft jarenlange ervaring in de installatiebranche en is tijdens de uitvoeringsfase in te schakelen om het projectmanagement en projectbegeleiding op zich te nemen.

Met de opdrachtgever, architect, bouwkundige aannemer en technische installateurs wordt gezamenlijk een projectplanning opgesteld, waarbinnen het project gerealiseerd dient te worden. Gedurende de uitvoeringsfase controleren we of de projectplanning wordt nagestreefd. Tevens checken we tijdens de uitvoeringsfase of de in de ontwikkelingsfase vastgestelde uitgangspunten worden nagestreefd. Hierbij letten we op onderstaande punten:

Nadat de technische installaties gereed zijn, stellen we in samenspraak met de opdrachtgever een opleverings-protocol op van de eventueel voorkomende gebreken of mankementen. Nadat door de technische installateurs de opleveringspunten zijn afgehandeld, worden de installaties overgedragen aan de opdrachtgever.