Hoofdmetingen

Worden de ontwerp uitgangspunten nagestreefd?

Lucht- en waterzijdige hoofdmetingen verrichten, is van essentieel belang om te tonen of uitgangspunten worden gehaald. Indien aan één van de ontwerpvoorwaarde niet wordt voldaan, dan heeft dit meestal grote gevolgen voor het binnenklimaat met comfortklachten van gebruikers tot gevolg.
Uit onderzoek blijkt dat 70% van de klimaat-installaties niet goed zijn ingeregeld en dat er tot soms wel 30% te besparen is op het energieverbruik. Met verrichten van de hoofdmetingen is het belangrijk om eerst te analyseren of de capaciteit van koude/warmteopwekking is afgestemd op de eindverbruikers. Vervolgens worden de uitgangspunten bepaald en vastgelegd in een document.

De grootste voordelen van goed ingeregelde klimaatinstallatie zijn: