Monitoring en Nazorg

Werkt de installatie zo optimaal mogelijk?

Veelal wordt in de praktijk nog weleens vergeten om na oplevering de betreffende klimaatinstallaties te monitoren en te aanschouwen. Worden installaties tijdens de winterperiode naar behoren opgeleverd wil nog niet dat de installaties in zomerperiode nog juist functioneren.

Met behulp van Gebouw Beheer Systemen kan op ‘afstand’ de klimaatinstallaties nauwlettend in de gaten worden gehouden. Door middel van grafische beeldplaatjes worden de installaties op beeldscherm weergegeven en kunnen parameter verstellingen gedaan worden.

In de monitoring en nazorg fase zijn veel financiële voordelen te halen voor eindgebruikers. In deze fase worden parameterverstellingen gedaan en processen gecontroleerd om het energieverbruik zover mogelijk te reduceren waarbij de klimaatinstallaties optimaal kunnen blijven functioneren.

Een goed voorbeeld hiervan is het toepassen van zomer-/nacht ventilatie waardoor er in de nachtelijke uren lucht wordt ingeblazen waarvan de temperatuur lager is dan de heersende ruimtetemperatuur. Deze methode van regelen kan ervoor zorgen dat een koelmachine minder draaiuren maakt en dus minder elektra verbruikt.

Onderstaand een voorbeeld van een grafische weergave.