Voldoet de werking van de installatie aan de verwachtingen  ?

Nadat de water- en luchtzijdige inregel-werkzaamheden zijn afgerond, is het belangrijk om de installatie-onderdelen en componenten functioneel te testen en ze beproefd in bedrijf te stellen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de in-bedrijf-steller van de meet- en regel-installatie.

Te denken valt dan aan het controleren van:

  • opnemers en sensoren door middel van een I/O test, komt het signaal van de sensor wel binnen op de regelaar
  • motor-bediende afsluiters en regelkleppen; loopt die klep daadwerkelijk open, als er een signaal wordt uitgestuurd
  • temperatuur en drukopnemers; desnoods ijken en kalibreren
  • ventilatoren en circulatiepompen, is de draairichting goed
  • regeltechnische software
  • protocollen testen zoals brandalarm-schakelingen

Koelmachines, warmtepompen, AC-systemen, cv-ketels en dergelijk in bedrijf stellen behoort ook tot de fase van functioneel testen. Zeer belangrijk hierbij is, dat de parameters in de regelaars van bovengenoemde apparatuur worden ingesteld op basis van de wensen van de gebruikersgroepen. Het mag niet zo zijn, dat een koelmachine gaat pendelen, doordat er te weinig afgifte is aan de gebruikerskant. De schakel-differentie is hierbij van cruciaal belang.