Advies en Projectmanagement

Ventilatie-installatie met warmteterugwinning

Project:
Ventilatie-installatie met warmteterugwinning

Projectlokatie:
Diverse scholen gemeente Ede e.o.

Werkzaamheden:

  • aanbrengen ventilatie-installaties met warmteterugwinning
  • meet- en regelinstallatie

Specifiek projectkenmerk(en):

  • moeilijkheidsgraad inpassen luchtkanalen en roosters in bestaande schoolgebouwen
  • strenge eisen met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit
  • logistiek en planningstechnische uitdaging in verband met bezetting in schoollokalen

Aanleg luchtkanalen op het dak

Luchtkanaal in een lokaal